Banner

 

p?ijmme ke studiu a do 30.9.

 

Dva tituly

Spole?n projekt Soukrom vy odborn koly podnikatelsk, s. r. o.
a Vysok koly podnikn, a. s.

Studium 3+1 Student studuje t?i roky  vy odbornou kolu (DiS.), po sp?nm absolvovn navazuje v jednoletm studiu na vysok kole VP (Bc.). Projekt je mimo?dn tm, e doposud 100 % absolvent? SVOP rovn? sp?n? ukon?ilo studium na VP a. s.

Projekt je proto ur?en pro ty, kte? si kladou tyto otzky:        

  • Nem?e se rozhodnout kam po maturit??
  • Nev, jestli V nebo VO?
  • Dva druhy vzd?ln jen za 4 roky?
  • Dva tituly za 4 roky?
  • Na dal studium u rodi?e nemaj dostate?n finance?
  • Registrace na ?adu prce je ned?stojn?

Studium na SVOP je zaloeno na praktickch p?kladech. Je to ekonomicky a psychicky etrn?j cesta k zskn vysokokolskho vzd?ln.

Ano, t?eba jako pan: Bc. Stanislav etrn, DiS. nebo sle?na Bc. Alena Piln, DiS.

Studium na Soukrom vy odborn kole podnikatelsk a na Vysok kole podnikn za zvhodn?nch podmnek.

Studium na Soukrom vy odborn kole podnikatelsk, aktuln podmnky  ZDE!!!

Studium na Vysok kole podnikn, a. s.  Podrobnosti na www.vsp.cz

Pro nov uchaze?e
Pro studenty