Banner

Nada?n fond podnikavost k prosperit?

Pro? se v?nujeme podpo?e podnikn?

V ?eskm sektoru nesttnch neziskovch organizac je podpo?e podnikn stle v?novna nedostate?n pozornost. Podnikn si tuto pozornost rozhodn? zaslou a k jeho rozvoji bude ?inn? a kvalifikovan? napomhat tento nada?n fond stejn? jako mu ji od roku 2000 svou ?innost napomh Vysok kola podnikn, a. s.
A pro? zrovna podpora podnikn a podnikavosti? Sprvn otzka. Hlavn? proto, e oblast podnikn a podnikavosti...

  • v sob? skrv velk potencil v podob? ekonomickho a socilnho rozvoje,
  • ?inn? sniuje nezam?stnanost, vytv? p?leitosti pro seberealizaci a karirn r?st,
  • umo?uje udriteln ekonomick r?st
  • vede k postupnmu srovnvn ?esk ekonomiky s nejvysp?lejmi ekonomikami v EU i ve sv?t?,
  • dynamick podnikatelsk prost?ed p?itahuje investory a tm zaji?uje trval hospod?sk r?st,
  • vysok ekonomick r?st = prosperita a blahobyt spole?nosti,
  • a hlavn? proto, e pouze podnikav spole?nost umon dlouhodob r?st ivotn rovn? a kvality ivota ns vech.

www.nadace.vsp.cz

Pro nov uchaze?e
Pro studenty