Banner

PODNIKATELSK INKUBTOR

Studenti Soukrom vy odborn koly podnikatelsk mohou od prosince 2010 vyuvat PODNIKATELSK INKUBTOR Vysok koly podnikn a.s.

Poslnm PI je rozvjet a podporovat podnikavost irok ve?ejnosti, zejmna student? a absolvent? obou kol, a to v relnm m??tku prost?ednictvm poskytnut zzem a maximln podpory p?i rozvoji jejich podnikatelskch idej a to a do fze vzniku a rozjezdu relnch podnikatelskch jednotek zam??ench na IT a sluby.

Kontakt

Ing. Milan Stoch, Ph.D.
milan.stoch@vsp.cz

Michlkovick 1810/181
Ostrava-Slezsk Ostrava
710 00  ?esk Republika

Pro nov uchaze?e
Pro studenty