Banner

Sloen kolsk rady SVOP

 

Ve dnech 14. 4. 2014 a 17. 4. 2014 prob?hly dopl?ovac volby do kolsk rady SVOP, s. r. o.

kolsk rada bude v nsledujcm obdob ve sloen:

P?edseda:  JUDr. Zuzana Lokajov (zstupce pedagogickch pracovnk? koly) 
?lenov: PhDr. Jaromra Jngerov (zstupce z?izovatele koly)
  Luk Pavlk (zstupce student? koly)

 

Kontakty na ?leny kolsk rady:

zlokajova@tiscali.cz

jaromira.jungerova@seznam.cz

lukaspavlik93@seznam.cz

Pro nov uchaze?e
Pro studenty